با هدف توانمند سازی دانش آموزان برتر


استان : قم

طرح دوست علمی برای دانش آموزان پایه نهم با محوریت خلاقیت و کارآفرینی در استان قم برگزار می گردد.



طرح دوست علمی با هدف توانمند سازی دانش آموزان مستعد در مناطق کم برخوردار به مدت دو روز از 4الی 5 بهمن با محوریت خلاقیت و کارآفرینی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان قم برگزار می گردد.

در این طرح حدود 70نفر از دانش آموزان مستعد در پایه نهم از 13 مدرسه حضور دارند،و دانش آموزان با موضوعات : تفکر خلاق، تفکر کار گروهی، برنامه ریزی و مدیریت زمان، شناسایی ایده های کار آفرینی، تحقیقات کاربردی جهت انجام کارگروهی، آزمایشات جذاب و علمی، و عوامل موفقیت  استعداهای برتر تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان آشنا می شوند.

همچنین در این برنامه تعدادی از نخبگان و استعدادهای برتر استان به عنوان دوست علمی و حضور خواهند یافت تا  دانش آموزان با فعالیت های نخبگانی و راه های پیشرفت و تعالی آشنا شوند. و سپس شرکت کنندگان از خانه علوم و فنون جهت آشنایی با تاریخ و به کاربردن علوم آشنا خواهند شد.

تاکنون پنج دوره طرح دوست علمی به همت بنیاد نخبگان استان قم برگزار شده است و شرکت کنندگان با ثبت نام در وبگاه دوست علمی با نخبگان و مستعدان برتر جهت مشاوره و تبادل نظر های علمی ارتباط برقرار می کنند.

به اشتراک گذاری