گزارش تصویری طرح دوست علمی نانو ایلام


درس : شیمی
استان : ایلام
اردو : اردوی مقدماتی دوست علمی شیمی

با هدف آموزش‌کار پرینترهای سه بعدی/ برنامۀ دو روزۀ «دوست علمی نانو» برگزار شدطرح دوست علمی نانو ایلام طرح دوست علمی نانو ایلام طرح دوست علمی نانو ایلام طرح دوست علمی نانو ایلام

به اشتراک گذاری