طرح دوست علمی ادبیات ویژه پسران در استان هرمزگان برگزار شد.


خبر
درس : ادبیات
استان : هرمزگان
اردو : برگزاری طرح دوست علمی در رشته ادبیات ویژه دانش آموزان پسر استان هرمزگان
تاریخ ثبت : شنبه 21 اسفند 1395


مشاهده مطلب »

مرحله تکمیلی طرح دوست علمی ویژه ریاضی توسط بنیاد نخبگان استان هرمزگان در بندرعباس اجرا گردید.


خبر
درس : ریاضیات
استان : هرمزگان
اردو : برگزاری مرحله تکمیلی طرح دوست علمی در رشته ریاضی استان هرمزگان
تاریخ ثبت : شنبه 21 اسفند 1395


مشاهده مطلب »

آغاز مرحله دوم طرح دوست علمی 15 آذر ماه در هرمزگان


خبر
درس : ریاضیات
استان : هرمزگان
اردو : برگزاری مرحله تکمیلی طرح دوست علمی در رشته ریاضی استان هرمزگان
تاریخ ثبت : شنبه 21 اسفند 1395


مشاهده مطلب »
  • توسط : فاطمه سالاری