آغاز مرحله دوم طرح دوست علمی 15 آذر ماه در هرمزگان


خبر
درس : ریاضیات
استان : هرمزگان
اردو : برگزاری مرحله تکمیلی طرح دوست علمی در رشته ریاضی استان هرمزگان
تاریخ ثبت : شنبه 21 اسفند 1395


مشاهده مطلب »
  • توسط : فاطمه سالاری

اختتامیه مرحله دوم طرح دوست علمی رشته ریاضی ویژه پسران


خبر
درس : ریاضیات
استان : هرمزگان
اردو : برگزاری مرحله دوم طرح دوست علمی در رشته ریاضی ویژه دانش آموزان پسر استان هرمزگان
تاریخ ثبت : شنبه 21 اسفند 1395


مشاهده مطلب »

آغاز مرحله دوم طرح دوست علمی 15 آذر ماه در هرمزگان


خبر
درس : ریاضیات
استان : هرمزگان
اردو : برگزاری مرحله دوم طرح دوست علمی در رشته ریاضی ویژه دانش آموزان پسر استان هرمزگان
تاریخ ثبت : شنبه 21 اسفند 1395


مشاهده مطلب »