طرح دوست علمی (ویژه دانش آموزان شاهد و ایثارگر )سال 96 بنیاد نخبگان استان سیستان و بلوچستان


گزارش تصویری
درس : خلاقیت و ایده پردازی
استان : سیستان و بلوچستان
اردو : طرح دوست علمی سال 96 بنیاد نخبگان استان سیستان و بلوچستان(ویژه دانش آموزان شاهد و ایثارگر)
تاریخ ثبت : یکشنبه 26 آذر 1396

در این طرح تعداد 106 دانش آموز پایه دوم از بین دانش آموزان شاهد و ایثارگر شهر زاهدان انتخاب گردیده و به مدت 48 ساعت در برنامه های متنوع علمی – آموزشی و سرگرمی شرکت نمودند. هدف از این برنامه ایجاد حلقه دوستی علمی بین دانش آموزان و دانشجویان ممتاز بوده است . این دانش آموزان خود سفیرانی جهت برقراری این پیوند در آموزشگاه خویش خواهند بود. دانش آموزان مذکور با تشکیل گروه در فضای مجازی به تبادل تجربیات علمی با اساتید دوره خواهند پرداخت.


مشاهده مطلب »
  • توسط : خانم اسداللهی