اردوی دوست علمی در استان قزوین برگزار شد


خبر
درس : خلاقیت و ایده پردازی
استان : قزوین
اردو : اردوی "خلاقیت و کارآفرینی" قزوین- تیر 97
تاریخ ثبت : دوشنبه 25 تیر 1397

اردوی دوست علمی با محوریت «خلاقیت و کارآفرینی» به همت بنیاد نخبگان استان قزوین برگزار شد


مشاهده مطلب »

برگزاری اردوی دوست علمی با موضوع "خلاقیت و کارآفرینی" در استان قزوین- شهریور 96


خبر
درس : خلاقیت و ایده پردازی
استان : قزوین
اردو : اردوی دوست علمی با موضوع "خلاقیت و کارآفرینی"
تاریخ ثبت : چهارشنبه 15 شهریور 1396

اردوی دو روزه دوست علمی در استان قزوین برگزار شد.


مشاهده مطلب »

تصاویر اردوی دوست علمی فیزیک قزوین- بهمن95


گزارش تصویری
درس : فیزیک
استان : قزوین
اردو : اردوی فیزیک قزوین- بهمن 95
تاریخ ثبت : چهارشنبه 20 بهمن 1395

در طول این دوره برنامه های متنوعی شامل کلاس های آموزشی، حلقه های فرهنگی، برنامه ورزشی و اهداء جوایز برگزار شد.


مشاهده مطلب »