مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی دانش اموزان سازمان بهزیستی برگزار شد


خبر
درس : روانشناسی
استان : فارس
اردو : مرحله دوم مدرسه خلاقیت و ایده پردازی سازمان بهزیستی
تاریخ ثبت : یکشنبه 15 اسفند 1395


مشاهده مطلب »
  • توسط : رامین باستان

دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی فارس در دهمین مدرسه فصلی خلاقیت و ایده پردازی حضور یافتند


خبر
درس : روانشناسی
استان : فارس
اردو : مرحله اول مدرسه خلاقیت و ایده پردازی سازمان بهزیستی
تاریخ ثبت : یکشنبه 15 اسفند 1395


مشاهده مطلب »
  • توسط : رامین باستان