گزارش تصویری اردوی دوست علمی دانش آموزان مستعد دختر استان کردستان با محوریت نانوشیمی


گزارش تصویری
درس : شیمی
استان : کردستان
اردو : اردوی دوست علمی دانش آموزان مستعد دختر با محوریت نانوشیمی
تاریخ ثبت : شنبه 6 آبان 1396

به همت بنیاد نخبگان استان کردستان و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، دانشگاه کردستان و دانشگاه علوم پزشکی کردستان، طرح دوست علمی نانوشیمی برای دانش آموزان دختر استعداد درخشان استان در تاریخ های 7 الی 8 شهریور سال جاری در محل مجتمع دبیرستانهای استعداد درخشان سنندج برگزار شد. برنامه های این اردو که 124 نفر از دانش آموزان مقطع اول متوسطه رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی شهرستانهای سنندج، مریوان، سقز، قروه و بیجار در آن حضور داشتند شامل کلاس های آموزشی با محوریت نانوشیمی، جلسات نشست پرسش و پاسخ با رتبه های برتر کنکور، بازدید سالن های مولاژ و تشریح، آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی و آزمایشگاه میکرب شناسی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، و کتابخانه مرکزی و آزمایشگاه های نانو دانشگاه کردستان، و برنامه تفریحی سینما می شد.


مشاهده مطلب »

اردوی دوست علمی نانوشیمی برای دانش آموزان مستعد دختر استان کردستان برگزار شد


پست متنی
درس : شیمی
استان : کردستان
اردو : اردوی دوست علمی دانش آموزان مستعد دختر با محوریت نانوشیمی
تاریخ ثبت : شنبه 6 آبان 1396

به همت بنیاد نخبگان استان کردستان و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، دانشگاه کردستان و دانشگاه علوم پزشکی کردستان، طرح دوست علمی با محوریت نانوشیمی برای 124 دانش آموز مستعد دختر استان کردستان برگزار شد.


مشاهده مطلب »

گزارش تصویری اردوی دوست علمی دانش آموزان مستعد پسر استان کردستان با محوریت نانوشیمی


گزارش تصویری
درس : شیمی
استان : کردستان
اردو : اردوی دوست علمی دانش آموزان مستعد پسر با محوریت نانوشیمی
تاریخ ثبت : شنبه 6 آبان 1396

به همت بنیاد نخبگان استان کردستان و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، دانشگاه کردستان و دانشگاه علوم پزشکی کردستان، طرح دوست علمی نانوشیمی برای دانش آموزان پسر استعداد درخشان استان در تاریخ های 4 الی 6 شهریور سال جاری در محل مجتمع دبیرستانهای استعداد درخشان سنندج برگزار شد. برنامه های این اردو که 76 نفر از دانش آموزان مقطع اول متوسطه رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی شهرستانهای سنندج، مریوان، سقز، قروه و بیجار در آن حضور داشتند شامل کلاس های آموزشی با محوریت نانوشیمی، جلسات نشست پرسش و پاسخ با رتبه های برتر کنکور، بازدید سالن های مولاژ و تشریح، آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی و آزمایشگاه میکرب شناسی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، و کتابخانه مرکزی و آزمایشگاه های نانو دانشگاه کردستان، و برنامه های ورزشی تفریحی شنا و سینما می شد.


مشاهده مطلب »