با هدف توانمند سازی دانش آموزان برتر استان قم


خبر
استان : قم
تاریخ ثبت : شنبه 6 بهمن 1397

دوره تکمیلی دوست علمی با محوریت خلاقیت و کارآفرینی برگزار شد. طرح دوست علمی با هدف توانمند سازی دانش آموزان برتر در مناطق کم برخوردار به مدت دو روز از 4 الی 5 بهمن 97 با محوریت خلاقیت و کارآفرینی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش در خانه علوم و فنون استان قم برگزار شد.


مشاهده مطلب »

با هدف توانمند سازی دانش آموزان برتر


خبر
استان : قم
تاریخ ثبت : چهارشنبه 3 بهمن 1397

طرح دوست علمی برای دانش آموزان پایه نهم با محوریت خلاقیت و کارآفرینی در استان قم برگزار می گردد.


مشاهده مطلب »

با هدف توانمند سازی دانش آموزان برتر


خبر
درس : فیزیک
استان : قم
تاریخ ثبت : دوشنبه 22 مرداد 1397

طرح دوست علمی برای دانش آموزان با محوریت خلاقیت و کارآفرینی در استان قم برگزار شد. طرح دوست علمی با هدف توانمند سازی دانش آموزان مستعد در مناطق کم برخوردار به مدت دو روز از 18 الی 19 مرداد با محوریت خلاقیت و کارآفرینی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی(ره) ، و انجمن خیریه و سرپرستی ایتام قم برگزار شد.


مشاهده مطلب »