طرح دوست علمی نانو تکنولوژی (15-14 شهریور 1396)


خبر
استان : گیلان
تاریخ ثبت : دوشنبه 20 شهریور 1396


مشاهده مطلب »
  • توسط : پری طوسی

برگزاری طرح دوست علمی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) (4-3 مرداد 1396)


خبر
درس : زیست
استان : گیلان
اردو : طرح دوست علمی زیست فماوری (بیوتکنولوژی-4-3 مرداد1396)
تاریخ ثبت : یکشنبه 15 مرداد 1396


مشاهده مطلب »

برگزاری دوره تکمیلی طرح دوست علمی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) (29 دی 1395)


خبر
درس : زیست
استان : گیلان
تاریخ ثبت : دوشنبه 4 بهمن 1395


مشاهده مطلب »