تصاویر اردوی دوست علمی فیزیک قزوین- بهمن95


گزارش تصویری
درس : فیزیک
استان : قزوین
اردو : اردوی فیزیک قزوین- بهمن 95
تاریخ ثبت : چهارشنبه 20 بهمن 1395

در طول این دوره برنامه های متنوعی شامل کلاس های آموزشی، حلقه های فرهنگی، برنامه ورزشی و اهداء جوایز برگزار شد.


مشاهده مطلب »

برنامه های اجرا شده در اردوی دوست علمی فیزیک قزوین- بهمن 95


پست متنی
درس : فیزیک
استان : قزوین
اردو : اردوی فیزیک قزوین- بهمن 95
تاریخ ثبت : چهارشنبه 20 بهمن 1395

اردوی دوست علمی قزوین در حوزه فیزیک برگزار شد.


مشاهده مطلب »

اردوی دوست علمی در حوزه فیزیک برای دانش آموزان استان قزوین برگزار می شود


خبر
درس : فیزیک
استان : قزوین
اردو : اردوی فیزیک قزوین- بهمن 95
تاریخ ثبت : پنجشنبه 7 بهمن 1395

اردوی سه روزه دوست علمی در استان قزوین برگزار می شود.


مشاهده مطلب »