اردوی دوست علمی در استان قزوین برگزار شد


خبر
درس : خلاقیت و ایده پردازی
استان : قزوین
اردو : اردوی "خلاقیت و کارآفرینی" قزوین- تیر 97
تاریخ ثبت : دوشنبه 25 تیر 1397

اردوی دوست علمی با محوریت «خلاقیت و کارآفرینی» به همت بنیاد نخبگان استان قزوین برگزار شد


مشاهده مطلب »

طرح دوست علمی (ویژه دانش آموزان شاهد و ایثارگر )سال 96 بنیاد نخبگان استان سیستان و بلوچستان


گزارش تصویری
درس : خلاقیت و ایده پردازی
استان : سیستان و بلوچستان
اردو : طرح دوست علمی سال 96 بنیاد نخبگان استان سیستان و بلوچستان(ویژه دانش آموزان شاهد و ایثارگر)
تاریخ ثبت : یکشنبه 26 آذر 1396

در این طرح تعداد 106 دانش آموز پایه دوم از بین دانش آموزان شاهد و ایثارگر شهر زاهدان انتخاب گردیده و به مدت 48 ساعت در برنامه های متنوع علمی – آموزشی و سرگرمی شرکت نمودند. هدف از این برنامه ایجاد حلقه دوستی علمی بین دانش آموزان و دانشجویان ممتاز بوده است . این دانش آموزان خود سفیرانی جهت برقراری این پیوند در آموزشگاه خویش خواهند بود. دانش آموزان مذکور با تشکیل گروه در فضای مجازی به تبادل تجربیات علمی با اساتید دوره خواهند پرداخت.


مشاهده مطلب »
  • توسط : خانم اسداللهی

برگزاری اردوی دوست علمی با موضوع "خلاقیت و کارآفرینی" در استان قزوین- شهریور 96


خبر
درس : خلاقیت و ایده پردازی
استان : قزوین
اردو : اردوی دوست علمی با موضوع "خلاقیت و کارآفرینی"
تاریخ ثبت : چهارشنبه 15 شهریور 1396

اردوی دو روزه دوست علمی در استان قزوین برگزار شد.


مشاهده مطلب »