مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی دانش اموزان سازمان بهزیستی برگزار شد


خبر
درس : روانشناسی
استان : فارس
اردو : مرحله دوم مدرسه خلاقیت و ایده پردازی سازمان بهزیستی
تاریخ ثبت : یکشنبه 15 اسفند 1395


مشاهده مطلب »
  • توسط : رامین باستان

دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی فارس در دهمین مدرسه فصلی خلاقیت و ایده پردازی حضور یافتند


خبر
درس : روانشناسی
استان : فارس
اردو : مرحله اول مدرسه خلاقیت و ایده پردازی سازمان بهزیستی
تاریخ ثبت : یکشنبه 15 اسفند 1395


مشاهده مطلب »
  • توسط : رامین باستان

کارگاه توانمندی تفکر خلاق ویژه استعدادهای برتر و دانش آموزان برگزیده در طرح دوست علمی 95 در بنیاد نخبگان استان قم برگزار شد.


خبر
درس : روانشناسی
استان : قم
تاریخ ثبت : شنبه 7 اسفند 1395

کارگاه توانمندی تفکر خلاق ویژه استعدادهای برتر و دانش آموزان به مدت دو روز در سالن شهدای جهاد علمی بنیاد نخبگان استان قم برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان قم : کارگاه توانمندی تفکر خلاق با هدف جهت دهی و تقویت مهارت هاي اجتماعی استعداد های برتر استعدادهای برتر و دانش آموزان برگزیده در طرح دوست علمی 95 تحت حمایت بنیاد نخبگان استان قم برگزار شد. در این کارگاه که طی روزهای 28 بهمن و 5 اسفند ماه به مدت 8 ساعت در سالن شهدای جهاد علمی بنیاد نخبگان برگزار شد استعدادهای برتر با نقشه ذهنی چیست؟، کارآفرینی چیست؟، مدل­های نوآوری، مشخصه­های یک ایده خلاق، انواع خلاقیت،تعریف خلاقیت، موانع فردی کارآفرینی کار تیمی و مزایای شناخت تیپ شخصیتی برای کار تیمی آشنا شدند.


مشاهده مطلب »
  • توسط : هادی یزدی زاده