تصاویر مرحله تکمیلی سومین دوره دوست علمی ریاضی-بهمن 96


گزارش تصویری
درس : ریاضیات
استان : البرز
تاریخ ثبت : شنبه 19 اسفند 1396


مشاهده مطلب »
  • توسط : مهدی قورچیانی

مرحله تکمیلی سومین دوره دوست علمی رشته ریاضی- بهمن 96


خبر
درس : ریاضیات
استان : البرز
تاریخ ثبت : چهارشنبه 16 اسفند 1396

مرحله تکمیلی سومین دوره طرح دوست علمی برای دانش آموزان مستعد استان البرز در تاریخ 26 و 27 بهمن ماه 1396 در دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار گردید. در ابتدا آقای امامدادی (مجری آموزشی) به بیان توضیحاتی در خصوص سین برنامه و ملاک هایی که منجر به انتخاب افراد حاضر شده بود پرداختند. در ادامه با توجه به اینکه رشته درسی که برای این دوره درنظر گرفته شده بود درس ریاضی بود اساتید دوره به طرح مسائل و ایراد راه حل های جدیدی در خصوص حل مسائل ریاضی پرداختند. دوستان علمی که در این دوره دانش آموزان منتخب را همراهی میکردند از برگزیدگانجهانی و کشوری المپیاد دانش آموزی ریاضی بودندو در تمام مدت دوره در کنار دانش آموزان حضور داشتند. در این دوره ساعاتی به ورزش و تفریح در سالن ورزشی مجموعه پردیس کشاورزی اختصاص داده شد. در طول دوره علاوه بر دوستان علمی، همکاران بنیاد نخبگان استان البرز، جناب آقای بهرامی یکی از مربیان پرورشی آموزش و پرورش استان البرز و جناب آقای امامداری به عنوان مشاور تحصیلی در کنار دانش آموزان حضور داشتند. امور فوق برنامه: - بازدید از باغ گیاه شناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - غبار روبی از مزار شهدای گمنام پردیس کشاورزی و منابع طبیع دانشگاه تهران


مشاهده مطلب »

مرحله مقدماتی سومین دوره دوست علمی رشته ریاضی- شهریور 96


خبر
درس : ریاضیات
استان : البرز
تاریخ ثبت : چهارشنبه 8 شهریور 1396

شرح برنامه: مرحلة مقدماتی سومین دوره دوست علمی برای دانش آموزان پسر مستعد سراسر استان در تاریخ 2 الی 3 شهریور ماه 1396در دانشگاه فرهنگیان- پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی استان البرز برگزار گردید. جلسه افتتاحیه با حضور جناب آقای دکتر بایلیان ( استاد ریاضی دانشگاه خوارزمی و مسئول خانه ریاضیات استان)، جناب آقای دکتر شاه¬رضایی (مدیر کل محترم دفتر تکریم و الگوسازی بنیاد ملی نخبگان)، دوستان علمی، آقای دکتر جهان پناه و کارشناسان بنیاد نخبگان استان البرز ودانش آموزان دعوت شده به طرح، در روز پنجشنبه تاریخ2/06/96 برگزار گردید، نکاتی در خصوص اهداف و مزایای طرح دوست علمی توسط آقای دکتر شاه¬رضایی و آقای دکتر جهان پناه بیان شد و بعد از آن آقای دکتر بابلیان به بیان تجربیات خود پرداختند و نکاتی درخصوص علم ریاضی و کاربردهای آن ارائه کردند. در ادامه برنامه دانش آموزان به دو گروه بیست نفره تقسیم شدند. برنامه¬های آموزشی طرح، طی 8 جلسه سخنرانی علمی برگزار گردید. برای این منظور 2 کلاس در نظر گرفته شد. مکان برگزاری کلاس های آموزشی دارای امکانات ویدئو پروژکتور و سیستم مناسب نور و سرمایشی بود. دوستان علمی دانش آموزان از برگزیدگان جهانی و کشوری المپیادهای دانش آموزی ریاضی بودند که در تمام مدت دوره در کنار دانش¬آموزان حضور داشتند، توجه به اوقات فراغت و ورزش دانش آموزان در زمان اجرای طرح یکی از مسائل مهم جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده بود. در این طرح جناب آقای امام دادی از افراد باسابقه در اداره آموزش و پرورش استان و جناب آقای بهرامی، مربی پرورشی معرفی شده از سوی اداره آموزش و پرورش جهت ارائه مشاوره و آموزش آسیب¬های اجتماعی به دانش آموزان در تمام مدت دوره در کنار دانش¬آموزان بودند. مکان اقامت دانش¬آموزان با دقت نظر خاصی و در محل دانشگاه فرهنگیان (در محل خوابگاه پسران و سالن غذاخوری دانشگاه) انتخاب گردید تا دانش آموزان بتوانند با محیط دانشگاهی آشنا شوند. دانش آموزان در این مکان در اتاق¬های هشت نفره اسکان یافتند و وعده¬های غذایی آنها در سالن غذاخوری دانشگاه سرو گردید.


مشاهده مطلب »