با هدف توانمند سازی دانش آموزان برتر


خبر
درس : فیزیک
استان : قم
تاریخ ثبت : دوشنبه 22 مرداد 1397

طرح دوست علمی برای دانش آموزان با محوریت خلاقیت و کارآفرینی در استان قم برگزار شد. طرح دوست علمی با هدف توانمند سازی دانش آموزان مستعد در مناطق کم برخوردار به مدت دو روز از 18 الی 19 مرداد با محوریت خلاقیت و کارآفرینی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی(ره) ، و انجمن خیریه و سرپرستی ایتام قم برگزار شد.


مشاهده مطلب »

با هدف توانمند سازی دانش آموزان برتر


خبر
درس : خلاقیت و ایده پردازی
استان : قم
اردو : حضور 60 نفر از دانش‌آموزان قمي در طرح دوست علمي
تاریخ ثبت : شنبه 13 مرداد 1397

طرح دوست علمی برای دانش آموزان با محوریت کارآفرینی و خلاقیت برگزار می شود.


مشاهده مطلب »

برگزاری طرح دوست علمی ریاضی توسط بنیاد نخبگان استان گیلان (7-97/05/6)


خبر
درس : ریاضیات
استان : گیلان
اردو : ریاضیات خواهران
تاریخ ثبت : دوشنبه 8 مرداد 1397


مشاهده مطلب »