عرفان صلواتی

دوست علمی
تاریخ عضویت : 1396/06/08
User Avatar

رزومه

سوابق تحصیلی:

فارغ‌التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری رشته ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف

سوابق کاری:

استاد ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افتخارات:

مدال طلای کشوری المپیاد ریاضی 1382

مدال نقره المپیاد جهانی دانش‌آموزی ریاضی 1383

مدال طلای المپیاد جهانی دانشجویی ریاضی 1386